Arbeidsmediation

Arbeidsconflicten zijn vaak emotionele,dure en tijdrovende conflicten. De gemoederen kunnen zo hoog oplopen dat dit ziekmelding tot gevolg heeft. De organisatie heeft er vaak belang bij dat het conflict niet op straat komt te liggen alsook dat het arbeidsconflict niet uitstraalt op de organisatie.

Arbeidsmediation biedt hierin een uitkomst omdat de Mediation onder geheimhouding valt en partijen met elkaar in gesprek gaan om zodoende uit te vinden waar het conflict daadwerkelijk overgaat.

Het doel van de arbeidsmediation kan verschillend zijn. Het kan gericht zijn op herstel van communicatie en vertrouwen waardoor samenwerking in de toekomst weer mogelijk is. Een mediationgesprek kan dan nieuwe inzichten geven waardoor zaken weer vlot worden getrokken.

Werkgever en werknemer kunnen er echter ook achter komen dat zij niet meer willen samenwerken. In dit laatste geval kan er sprake zijn van een exit mediation.

In een exit-mediation gaan werknemer en werkgever bespreken hoe zij de arbeidsrelatie wensen te beëindigen. De afspraken hierover worden begeleid door de mediator die geen belang heeft bij de uitkomst van de onderhandelingen en erop let dat de gemaakte afspraken voldoen aan de wettelijke regels. De afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Tarieven

Mediations worden door ons altijd als duo verricht voor een gemeenschappelijk vast uurtarief voor ons beiden, te vermeerderen met BTW en eventuele andere overeengekomen kosten, zoals het huren van een locatie of eventueel reiskosten indien het meer dan 30 km betreft. Het honorarium is niet afhankelijk van het verloop van de mediation of van de uitkomst daarvan. Vaak worden de kosten gedragen door beide partijen gezamenlijk. Een aantal rechtsbijstandverzekeringen dekt de kosten voor mediation. Hiervoor  kunt u de polisvoorwaarden raadplegen.

Een mediationtraject zal gemiddeld drie tot vijf bijeenkomsten in beslag nemen van ongeveer twee tot tweeënhalf uur. Daarbij komen de kosten voor de tijd die de mediators besteden aan het opstellen van de mediation- en vaststellingsovereenkomst, eventuele verslagen en de correspondentie. Het is mogelijk afspraken te maken in de avonduren.

Of drie tot vijf bijeenkomsten voldoende zijn om het conflict op te lossen, is moeilijk van tevoren in te schatten. Wanneer partijen in staat zijn nog goed met elkaar te communiceren, verloopt een mediation in de regel sneller dan wanneer de communicatie is vastgelopen.

Onze hulp inschakelen?