Mediation

Mediation is een specifieke methode van conflicthantering waar de deelnemers onder leiding van de mediators zelf hun conflict oplossen. De mediators bieden hierbij ondersteuning.

Deelname aan mediation vindt plaats op vrijwillige basis, maar is niet vrijblijvend van aard en vraagt om een actieve inzet van de deelnemers. Het verloop en de inhoud van de mediation is vertrouwelijk: de deelnemers verplichten zich vooraf tot geheimhouding, zodat zij hun werkelijke belangen op tafel kunnen leggen en in alle vrijheid mogelijke oplossingen kunnen onderzoeken.

De deelnemers zijn pas gebonden aan een oplossing indien zij overeenstemming bereiken en dit schriftelijk vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Indien er juridische procedures lopen worden deze opgeschort, tenzij formele stappen genomen moeten worden om rechten te bewaren en aan termijnen te voldoen. Rechtbank mediations moeten daarnaast binnen 3 maanden worden afgerond.

Tarieven

Mediations worden door ons altijd als duo verricht voor een gemeenschappelijk vast uurtarief voor ons beiden, te vermeerderen met BTW en eventuele andere overeengekomen kosten, zoals het huren van een locatie of eventueel reiskosten indien het meer dan 30 km betreft. Het honorarium is niet afhankelijk van het verloop van de mediation of van de uitkomst daarvan. Vaak worden de kosten gedragen door beide partijen gezamenlijk. Een aantal rechtsbijstandverzekeringen dekt de kosten voor mediation. Hiervoor  kunt u de polisvoorwaarden raadplegen.

Een mediationtraject zal gemiddeld drie tot vijf bijeenkomsten in beslag nemen van ongeveer twee tot tweeënhalf uur. Daarbij komen de kosten voor de tijd die de mediators besteden aan het opstellen van de mediation- en vaststellingsovereenkomst, eventuele verslagen en de correspondentie. Het is mogelijk afspraken te maken in de avonduren.

Of drie tot vijf bijeenkomsten voldoende zijn om het conflict op te lossen, is moeilijk van tevoren in te schatten. Wanneer partijen in staat zijn nog goed met elkaar te communiceren, verloopt een mediation in de regel sneller dan wanneer de communicatie is vastgelopen.

Onze hulp inschakelen?