Overheidsmediation

Overheidmediation gaat over conflicten die u met een overheidsinstantie kunt hebben. Kwesties, geschillen of conflicten met een gemeente, een waterschap, de provincie, het rijk, UWV zorgverleners en soortgelijke instanties. Het gaat bijvoorbeeld over het verlenen van vergunningen, de uitvoering van bestemmingsplannen, privaatrechtelijke overeenkomsten, zaken die spelen in uw buurt, verkeersbesluiten en ook beschikkingen WMO, PGB en dergelijke.

Overheidsmediation gaat over het onbegrip tussen de burger/ ondernemer die zich niet gehoord voelt en de overheid die een beslissing probeert te nemen in het algemene belang. Dat leidt tot lange juridische procedures waarbij partijen niet tot een gemeenschappelijke oplossing komen. Vaak met imagoschade voor de overheid en emotionele schade voor de burger.

In mediation gaan we op zoek naar het goede gesprek en de belangen achter de ingenomen standpunten om te komen tot een win-win oplossing. Mediation is vaak sneller en goedkoper dan een juridisch traject en levert een hogere tevredenheid bij partijen na het vinden van een oplossing.

Wij zijn mediators met ervaring in het openbaar bestuur, met oog voor de belangen van inwoners en bedrijven als ook voor de publieke zaak.

Tarieven

Mediations worden door ons altijd als duo verricht voor een gemeenschappelijk vast uurtarief voor ons beiden, te vermeerderen met BTW en eventuele andere overeengekomen kosten, zoals het huren van een locatie of eventueel reiskosten indien het meer dan 30 km betreft. Het honorarium is niet afhankelijk van het verloop van de mediation of van de uitkomst daarvan. Vaak worden de kosten gedragen door beide partijen gezamenlijk. Een aantal rechtsbijstandverzekeringen dekt de kosten voor mediation. Hiervoor  kunt u de polisvoorwaarden raadplegen.

Een mediationtraject zal gemiddeld drie tot vijf bijeenkomsten in beslag nemen van ongeveer twee tot tweeënhalf uur. Daarbij komen de kosten voor de tijd die de mediators besteden aan het opstellen van de mediation- en vaststellingsovereenkomst, eventuele verslagen en de correspondentie. Het is mogelijk afspraken te maken in de avonduren.

Of drie tot vijf bijeenkomsten voldoende zijn om het conflict op te lossen, is moeilijk van tevoren in te schatten. Wanneer partijen in staat zijn nog goed met elkaar te communiceren, verloopt een mediation in de regel sneller dan wanneer de communicatie is vastgelopen.

Onze hulp inschakelen?