Mediation burengeschillen / buren conflicten

TEN mediation heeft een ruime ervaring met burengeschillen. Er zijn verschillende oorzaken waardoor burenconflicten ontstaan bijvoorbeeld onenigheid over een erfafscheiding, een ruzie om een boom, een dakgoot of een recht van overpad. Als praten niet meer lukt of helpt, lijkt de gang naar de rechter onvermijdelijk. Mediation kan hiervoor een tussenoplossing bieden waarin niet alleen de juridische kwesties worden geregeld. In het gesprek met partijen gaan we samen met hen op zoek naar een oplossing die de rust en het woongenot weer kunnen herstellen. De vertrouwelijkheid in de mediation is hierbij erg belangrijk, andere buren vinden er namelijk vaak ook iets van. Het is belangrijk dat partijen in openheid met elkaar kunnen spreken met de wetenschap dat het gesprek binnen kamers blijft.

Tarieven

Mediations worden door ons altijd als duo verricht voor een gemeenschappelijk vast uurtarief voor ons beiden, te vermeerderen met BTW en eventuele andere overeengekomen kosten, zoals het huren van een locatie of eventueel reiskosten indien het meer dan 30 km betreft. Het honorarium is niet afhankelijk van het verloop van de mediation of van de uitkomst daarvan. Vaak worden de kosten gedragen door beide partijen gezamenlijk. Een aantal rechtsbijstandverzekeringen dekt de kosten voor mediation. Hiervoor  kunt u de polisvoorwaarden raadplegen.

Een mediationtraject zal gemiddeld drie tot vijf bijeenkomsten in beslag nemen van ongeveer twee tot tweeënhalf uur. Daarbij komen de kosten voor de tijd die de mediators besteden aan het opstellen van de mediation- en vaststellingsovereenkomst, eventuele verslagen en de correspondentie. Het is mogelijk afspraken te maken in de avonduren.

Of drie tot vijf bijeenkomsten voldoende zijn om het conflict op te lossen, is moeilijk van tevoren in te schatten. Wanneer partijen in staat zijn nog goed met elkaar te communiceren, verloopt een mediation in de regel sneller dan wanneer de communicatie is vastgelopen.

Onze hulp inschakelen?