Wie zijn wij?

Wij, Thijs Offermans en Nicole Geerars, zijn twee enthousiaste MfN registermediators die samen een mediation en conflict bemiddelingsbureau hebben; Ten bemiddeling en advies. Thijs Offermans is daarnaast directeur binnen een middelgrote gemeente, Nicole Geerars is manager bij een middelgrote gemeente (in de omgeving van Eindhoven). Wij hebben in onze werkzaamheden methoden ontwikkeld om te komen tot oplossingen voor belangentegenstellingen.

We hebben een achtergrond in de ruimtelijke ordening, grondzaken, financiën en openbare ruimte. We zijn MfN Registermediators en rechtbankmediators en lid van de Brabantse Mediationpool. We zijn ervan overtuigd dat conflicten beter om een andere manier kunnen worden opgelost. Daarnaast hebben wij door onze gemeentelijke ervaring hebben wij voor beide partijen een meerwaarde. Wij hebben beiden specialisaties in arbeidsmediation, overheidsmediation en strafrechtmediation Ook kunnen wij bemiddelen in groepsconflicten.

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

Drs. Nicole Geerars

Drs. Nicole Geerars

(28-7-1965)

Nicole Geerars is momenteel werkzaam als manager bij een middelgrote gemeente met de portefeuille ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie, welzijn, WMO jeugd en sport. In het verleden was zij manager van een publiek privaat samenwerkingsverband “het Huis van de Brabantse Kempen”. Dit is een samenwerkingsverband van overheidspartners en private partijen met als motto “Samen bewust ondernemend in de Brabantse Kempen”. Het motto bevat  kernwaarden op basis waarvan de maatschappelijke, ruimtelijke en economische ontwikkeling van het platteland in samenhang wordt gestimuleerd. Als manager is Nicole de spin in het web, legt verbindingen en onderhoudt netwerken. Zij was jaren werkzaam als programma-manager en verantwoordelijk voor het projectbureau binnen een gemeente. Daarvoor werkzaam als afdelingshoofd ruimtelijke ordening en verantwoordelijk voor de portefeuille vergunningverlening en handhaving, milieu en ruimtelijke ordening. In dat kader heeft zij diverse geschillen beslecht tussen overheid en burger. Eerder was zij verantwoordelijk als projectleider van Brandevoort één van de grotere Vinexlocaties van Nederland. Haar loopbaan startte zij als juridisch medewerker. Zij is afgestudeerd in juridische bestuurswetenschappen, MfN Registermediator en rechtbank mediator. Door diverse studies heeft zij zich verder gespecialiseerd in de diverse vakgebieden. Nicole heeft zich daarnaast gespecialiseerd in arbeidsmediation, strafrechtmediation en overheidsmediation.

Ing. Thijs Offermans

Ing. Thijs Offermans

(31-3-1971)

Thijs Offermans is directeur bij een middelgrote gemeente. Daarvoor was hij afdelingshoofd geweest van middelgrote en grote gemeenten. Daarbij heeft hij onder andere de volgende portefeuille onderdelen onder zijn verantwoordelijkheid gehad; openbare ruimte, grondzaken, vastgoed, financiën, geo-informatica, rentmeesterij. Als afdelingshoofd was hij lid van het managementteam en voerde onderhandelingen in complexe zaken (‘hoofdpijn’ dossiers) namens het college van B&W. Hij heeft in het verleden onderhandelingen gevoerd met krakersorganisaties, projectontwikkelaars, natuurgroeperingen, burgers en diverse belangenverenigingen. Daarvoor was hij rentmeester op het gebied van vastgoed en bosbeheerder. Hij is afgestudeerd als Westerse bosbouwer, rentmeester, MfN Registermediator en rechtbankmediator. Door diverse studies heeft hij zich verder gespecialiseerd in de diverse vakgebieden. Thijs heeft zich daarnaast als mediator gespecialiseerd in Werk en teams waarbij met name gekeken wordt naar groepsprocessen en systeemdenken. Ook heeft hij een specialisatie als overheidsmediator, strafrechtmediator en arbeidsmediator.

 

 

Onze hulp inschakelen?